bài văn khấn cúng

Hướng dẫn chi tiết Bài Văn cúng khấn thần Thổ Công

Thổ Công là vị thần trông coi, cai quản trong nhà, định sự họa phúc cho mọi gia đình, thường được gọi là Đệ nhất gia chi chủ. 1) Ý nghĩa. Thổ Công là vị thần trông coi, cai quản trong nhà, định sự họa phúc cho mọi gia đình, thường được gọi là Đệ more »

Hướng dẫn chi tiết Bài Văn cúng khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo

Bài Văn cúng khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo Đức Phật A Di Đà giáo củ cõi cực lạc phương Tây. Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con xin thành tâm kính lạy chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ more »

Hướng dẫn chi tiết Bài Văn cúng khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Bài Văn cúng khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm) Cúi xin đước Đại sỹ không rời bạn nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo lợi, chở che cứu vớt chúng con và cả gia quyến như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ Văn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm) – Con lạy chín phương trời, more »

Hướng dẫn chi tiết Bài Văn cúng khấn ban Công Đồng

Bài Văn cúng khấn ban Công Đồng – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư phật, Chư phật mười phương – Con lạy đức Vua cha Ngọc Hoàng Thượng đế – Con lạy Tam Toà Thánh Mẫu – Con lạy Tam phủ Công Đồng, Tứ phủ Vạn linh – Con lạy Tứ phủ Khâm sai – Con lạy Chầu bà Thủ more »

Hướng dẫn chi tiết Bài Văn cúng khấn lễ Đức Thánh Hiền

Bài Văn cúng khấn lễ Đức Thánh Hiền Cúi mong Ngài soi xét tâm thành, phù hộ cho gia đình chúng con được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con cúi lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh khải giáo A more »

Hướng dẫn chi tiết Bài Văn cúng khấn lễ Tam Toà Thánh Mẫu

Bài Văn cúng khấn lễ Tam Toà Thánh Mẫu Đức đệ tứ khâm sai Thánh Mẫu, tứ vi chầu bà, năm toà quan lớn, mười dinh các quan, mười hai Tiên cô, mười hai Thánh cậu, ngũ hổ Đại tướng, Thanh Hoàng Bạch xà đại tướng – Con kính lạy Đức Hiệu Thiên chí tôn kim quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao Thượng đế. more »

Hướng dẫn chi tiết Bài Văn cúng khấn chúng sinh – Ngày Rằm tháng Bảy

Bài Văn cúng khấn chúng sinh   Ngày Rằm tháng Bảy Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà. Bày lễ và cúng ngoài trời – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương, Con lạy Đức Phật Di Đà. Con lạy Bồ Tát Quan Âm. Con lạy Táo Phủ Thần quân Chinh thần. Tiết tháng 7 sắp thu phân Ngày more »

Hướng dẫn chi tiết Bài Văn khấn cầu tự, cầu an

Bài Văn khấn cầu tự, cầu an Nam mô A Di Đà Phật ! Chuẩn bị lễ vật: – 13 tờ tiền – 13 loại quả khác nhau – 13 đồ chơi trẻ con. Bài cúng: Nam mô A Di Đà Phật ! Con lạy 9 phương trời, lạy 10 phương Phật, Chư Phật 10 phương. Con lạy Thiên Quan – Linh more »

Hướng dẫn chi tiết Bài Văn cúng khấn gia tiên (Nhân lễ cúng Tân gia)

Bài Văn cúng khấn gia tiên (Nhân lễ cúng Tân gia) Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương Văn cúng gia tiên (Nhân lễ cúng Tân Gia) Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương Tín chủ (chúng) con là:………… Hôm nay là ngày….. tháng…… năm….., tín chủ con cùng gia đình mới dọn đến more »

Hướng dẫn chi tiết Bài Văn khẫn ngày lễ Thượng Thọ

Bài Văn khẫn ngày lễ Thượng Thọ Nhà nào có ông, bà, cha, mẹ thọ từ 70 tuổi trở lên đều làm lễ Thượng Thọ cho ông, bà, cha, mẹ. Đây là tập tục thể hiện đạo lý làm người, uống nước nhớ nguồn, kính trọng biết ơn người đã sinh thành nuôi dưỡng mình Theo phong tục xưa nhà nào có more »